OP Vuosi 2019

– elämänmittaisella matkalla

OP Ryhmä

2 miljoonan omistaja-asiakkaan kanssa elämänmittaisella matkalla

OP Ryhmä on Suomen suurin, asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Meillä on jo 2 miljoonaa omistaja-asiakasta, jotka omistavat osuuspankit ja sitä kautta koko OP Ryhmän. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

OP:n liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Vähittäispankki, Yrityspankki ja Vakuutus. Tarjoamme asiakkaillemme maan kattavimmat ja monipuolisimmat pankki-, sijoitus-, ja vakuutuspalvelut sekä parhaat keskittämisedut. Olemme paikallinen toimija, jonka palvelut ovat saatavilla sekä monipuolisten digitaalisten kanavien että maan kattavimman konttoriverkoston kautta.

OP:n toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen – yhdessä tekemiseen ja menestyksen jakamiseen asiakkaidemme kanssa.

Lue lisää OP Ryhmästä

Pääjohtajan katsaus

Timo Ritakallio
Pääjohtaja, OP Ryhmä
Vastuullamme on pitää huolta OP Ryhmän toimintaedellytyksistä pitkällä aikavälillä. Vuonna 2019 onnistuimme kääntämään tuottojen kasvun kulujen kasvua suuremmaksi.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksille on yhä tärkeämpää reagoida muutoksiin rivakasti. Yrityksen strategian on elettävä ajassa ja suuntaa pitää tarvittaessa mukauttaa asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön mukaan.

Vuonna 2019 OP Ryhmä uudisti strategiansa. Visiomme on olla johtava ja vetovoimaisin finanssialan toimija Suomessa. Haluamme olla asiakkaidemme ja kumppaneiden ensisijainen valinta sekä läsnä siellä, missä asiakkaamme ovat. Tavoitteemme on olla asiantunteva, luotettava ja vastuullinen sekä toimia finanssialan edelläkävijänä ja uudistajana. Pyrimme olemaan vetovoimainen työnantaja ja markkina-asemaltamme ja taloudeltamme vahva toimija.

Kohti yhä vastuullisempaa finanssitoimintaa

Toteutamme perustehtäväämme arjen tekojen kautta. Me mahdollistamme joka päivä suomalaisten pieniä ja suuria unelmia, autamme yrityksiä arjessa ja varmistamme, että suomalaiset eivät jää yksin vahingon sattuessa. Perustehtävämme lisäksi toimintaamme ohjaavat arvomme: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

Lue koko katsaus

Strategia

OP Ryhmän uusi strategia ja tulevaisuuden suuntaa osoittava visio vahvistettiin kesällä 2019.

Vuosittain tarkennettavat strategiset painopisteet auttavat yhteisen visiomme saavuttamisessa. Strategiset painopisteemme vuodelle 2020 ovat:

  • paras asiakaskokemus
  • enemmän hyötyä omistaja-asiakkaalle
  • erinomainen työntekijäkokemus
  • tuottojen kasvu kulujen kasvua nopeampaa
  • kehittäminen tuottamaan.

Olemme siirtyneet uudenlaiseen strategiaprosessiin, jossa strategiaa muodostetaan, uudistetaan ja toteutetaan jatkuvasti. Arvioimme toimintaympäristöä ja toimintamallia systemaattisesti, jotta kykenemme tekemään jatkuvasti uusia strategisia valintoja ja toteuttamaan ne.

Lue lisää OP Ryhmän strategiasta

Vastuullisuus on tekoja

Vastuullisuus on kiinteä osa OP:n strategiaa ja kuuluu jokaisen OP:laisen arkeen, päätöksiin ja toimintaan. Vastuullisuustyötämme ohjaa ryhmätasoinen vastuullisuusohjelma, joka päivitettiin vuoden 2019 lopussa entistä kunnianhimoisemmaksi. Ohjelma kiteytyy neljään keskeiseen teemaan ja lupaukseen, jotka ohjaavat tavoitteitamme ja tekojamme:

  • Vahvistamme suomalaisten taloustaitoja
  • Edistämme kestävää taloutta
  • Tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä
  • Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti.

OP:n tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä toimialallaan.

Lue lisää OP Ryhmän vastuullisuustyöstä

Kohokohdat 2019

Uusia digitaalisia palveluja asuntokauppaan

OP-Kiinteistökeskuksesta tuli keväällä 2019 OP Koti, joka kokoaa asumiseen liittyvät palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Vuonna 2019 OP Koti tarjosi ensimmäisenä Suomessa asiakkailleen mahdollisuuden digitaaliseen asunto-osakekauppaan DIAS-alustan kautta. DIAS mahdollistaa asunto-osakekaupan tekemisen suoraan verkossa ilman pankin konttorissa järjestettävää kaupantekotilaisuutta.

Tutustu OP Kotiin täällä.

Yhä enemmän mobiiliasiointia helposti ja turvallisesti

Mobiiliasiointi jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2019. OP-mobiiliin kirjauduttiin jo 27 miljoonaa kertaa kuukaudessa, ja sillä on yli miljoona aktiivista käyttäjää. Maksupalvelulaki uudistui syyskuussa ja toi mukanaan muun muassa vaatimuksen asiakkaan vahvasta tunnistamisesta. OP:n tunnistautumisväline Mobiiliavain täyttää vahvan tunnistamisen vaatimukset, ja sen käyttäjämäärä nousi vuoden aikana yli miljoonaan.

Tutustu Mobiiliavaimeen täällä.

Maksaminen reaaliaikaistuu

OP tarjoaa asiakkailleen sekä saapuvat että lähtevät SEPA-maksut pankkien välillä reaaliaikaisesti. Otimme saapuvat SEPA-pikasiirrot käyttöön vuoden 2019 huhtikuussa ja lähtevät SEPA-pikasiirrot lokakuusta alkaen. Näiden avulla rahat siirtyvät sekunneissa yhtenäisen euromaksualueen sisällä pankista toiseen.

Lue lisää reaaliaikaisesta maksamisesta täällä.

Uusia ratkaisuja kestävään rahoitukseen

Helmikuussa 2019 OP Yrityspankki laski liikkeeseen ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainansa. Vuoden aikana laajensimme kestävän rahoituksen tuotevalikoimaa kahdella uudella tuotteella – vihreä laina ja kestävyyskriteerilaina – ja vuoden 2019 loppuun mennessä näitä lainoja oli myönnetty yhteensä 730 miljoonaa euroa.

Lue lisää kestävästä rahoituksesta täällä.

Katso lisää vuoden kohokohtia